Avís Legal

PURA BRASA WORLD S.L. - Informació LSSI Clàusula d'informació general

 

PURA BRASA WORLD S.L., en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informa que:

La seva denominació social és: PURA BRASA WORLD S.L ..
El seu CIF és: B65431850.
El seu domicili social és: Carrer GUTENBERG 11
Web: www.purabrasa.com

Registre mercantil: Barcelona

 

Tom: Llibre: Foli: Full:

1. Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta que accepta sense reserves de les presents condicions d'ús.

 

2. Alguns dels serveis o informació podran requerir l'autenticació de l'usuari mitjançant "nom d'usuari" (login) i "contrasenya" (password), que prèviament li haurà facilitat PURA BRASA WORLD SL. L'usuari garanteix la confidencialitat d'aquestes dades, comprometent-se a comunicar a PURA BRASA WORLD SL qualsevol situació que hagi portat a la pèrdua d'aquesta confidencialitat.

3. L'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'hi ofereix per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions d'ús . Tant l'accés com la informació són responsabilitat exclusiva de qui els fa, sense que es pugui responsabilitzar PURA BRASA WORLD S.L. dels danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquest accés o ús de la informació alienes a la seva voluntat.

4. PURA BRASA WORLD S.L. no serà responsable dels errors en l'accés al lloc web o en els seus continguts i hi posarà la diligència en què els errors no es produeixin.

5. Les marques, rètols, signes distintius o logotips d'PURA BRASA WORLD S.L. que apareixen a la pàgina web són titularitat d'PURA BRASA WORLD S.L. i estan degudament registrats. Igual referència es fa al domini https://www.purabrasa.com. Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio, propietat d'PURA BRASA WORLD S.L. no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'Usuari o de tercers sense l'expressa autorització per part de PURA BRASA WORLD S.L., llevat que s'indiqui el contrari. L'ús no autoritzat de la informació continguda en aquest lloc web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donaran lloc a les responsabilitats legalment establertes.

6. L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de PURA BRASA WORLD S.L. estarà sotmès a les següents condicions:

- No es permet la reproducció total ni parcial de cap dels serveis inclosos al lloc web d'PURA BRASA WORLD S.L ..
- No s'establiran Deep-links amb el lloc web de PURA BRASA WORLD S.L. ni dels seus serveis, ni es crearà cap explorador web o border environment.
- No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web d'PURA BRASA WORLD S.L. i els seus serveis i, en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web de PURA BRASA WORLD SL, no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a PURA BRASA WORLD SL.
- Sota cap circumstància, PURA BRASA WORLD S.L. serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.
- Qualsevol hiperenllaç a la web de PURA BRASA WORLD S.L. s'efectuarà a la seva pàgina principal.

7. PURA BRASA WORLD S.L. L'usuari del lloc web que pot ser necessari l'emplenament de formularis o impresos on line per tal d'una adequada prestació del servei.

 

8.Les condicions d'ús d'aquest lloc web tenen caràcter indefinit. PURA BRASA WORLD S.L. podrà, en qualsevol moment,
modificar-les o introduir nous termes, comprometent-se a publicar-les en aquest lloc web. La prestació del Servei d'aquest lloc web i aquestes condicions d'ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de PINEDA DE MAR.

 

9. En compliment de l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal:

Dret d'informació en la recollida de dades, li comuniquem que ens comprometem a garantir la privacitat de les seves dades personals recollides en aquesta pàgina. L'informem que les dades personals recollides, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament de dades de caràcter personal, amb la finalitat d'informar dels serveis que oferim. Com interessat directe, té dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que li concerneix i autoritza que passi a formar part del fitxer, davant el qual pot exercitar els seus drets, i rebre informació i publicitat de productes i serveis de la nostra empresa.

10. Política de cookies:
Els drets esmentats podran fer-se efectius davant PURA BRASA WORLD S.L. Carrer GUTENBERG 11 CP: 08370 Localitat: PINEDA DE MAR Província: Barcelona