Política de privacitat

 • Denominació Social: PURA BRASA WORLD S.L.
 • Nom Comercial: PURA BRASA
 • Domicili Social: C/ Gutenberg, nº 11
 • CIF / NIF: B65431850
 • Telèfon: 93 767 15 16
 • e-Mail: info@purabrasa.com
 • Nom de domini: www.purabrasa.com

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa l'art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o facilitin les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per realitzar les finalitats següents:

 1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o parthners amb què aquest hagués aconseguit algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
 2. Realitzar estudis estadístics.
 3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l'usuari al lloc web de la companyia.
 4. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a lusuari lexercici dels drets daccés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través dels mitjans següents: Correu electrònic: info@purabrasa.com, correu postal; C/ GUTENBERG, núm. 11.

De la mateixa manera, l'usuari es podrà donar de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l'apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d'organització necessàries per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar-ne la pèrdua, l'alteració i/o l'accés per part de tercers no autoritzats.

Ús de galetes i del fitxer d'activitat

El prestador pel vostre propi compte o el d'un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les galetes són fitxers enviats al navegador per mitjà d'un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l'usuari durant el temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s'associen únicament amb un usuari anònim i el vostre ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l'usuari.

Mitjançant l'ús de les galetes és possible que el servidor on es troba la web, reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés als usuaris que s'hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. S'utilitzen també per mesurar l'audiència i els paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d'entrades.

L'usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no és necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les galetes enviades pel lloc web, o el tercer que actuï en nom seu, sens perjudici que sigui necessari que l'usuari iniciï una sessió com a tal a cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el registre previ o “login”.

Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior. En cap cas no s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquesta es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament posterior de les dades per tal d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, ordre de visites, punt d'accés, etc.

SEGURITAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot per evitar l'accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d'accés.