Avís legal

Informació LSSI Clàusula d'informació general

PURA BRASA WORLD S.L., en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa que:

  • Denominació social: PURA BRASA WORLD S.L..
  • CIF / NIF: B65431850
  • Domicili social: C/ Gutengerd, 11
  • Web: www.purabrasa.com
  • Registre mercantil: Barcelona

1. Pel sol ús d'aquest lloc web, l'usuari manifesta la seva acceptació sense reserves de les condicions d'ús presents.

2. Alguns dels serveis o informació podran requerir l'autenticació de l'usuari mitjançant “nom d'usuari” (login) i “contrasenya” (password), que prèviament us haurà facilitat PURA BRASA WORLD S.L. L´usuari garanteix la confidencialitat d´aquestes dades, comprometent-se a comunicar a PURA BRASA WORLD S.L. qualsevol situació que hagi portat a la pèrdua de la confidencialitat esmentada.

3. L'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web ni la informació que s'hi ofereix per a la realització d'activitats contràries a les lleis, a la moral, a l'ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents condicions ús. Tots dos, accés i informació, és responsabilitat exclusiva de qui ho realitza, sense que es pugui responsabilitzar a PURA BRASA WORLD S.L. dels danys o perjudicis que poguessin derivar-se del dit accés o ús de la informació alienes a voluntat.

4. PURA BRASA WORLD S.L. no serà responsable dels errors en l'accés al lloc web o en els seus continguts, posant la diligència més gran en què aquests no es produeixin.

5. Les marques, rètols, signes distintius o logos de PURA BRASA WORLD S.L. que apareixen a la pàgina web són titularitat de PURA BRASA WORLD S.L. i estan degudament registrats. La mateixa referència es fa al domini https://www.purabrasa.com. Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports dàudio, propietat de PURA BRASA WORLD S.L. no podran ser objecte d'ulterior modificació, còpia, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de l'Usuari o de tercers sense l'autorització expressa per part de PURA BRASA WORLD S.L., llevat que s'indiqui el contrari. Lús no autoritzat de la informació continguda en aquest lloc web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

6. L'establiment de qualsevol hiperenllaç des d'una pàgina web aliena a qualsevol de les pàgines del lloc web de PURA BRASA WORLD S.L. estarà sotmès a les condicions següents:

  • No es permet la reproducció ni total ni parcial de cap dels serveis continguts al lloc web de PURA BRASA WORLD S.L.
  • No s'establiran Deep-links amb el lloc web de PURA BRASA WORLD S.L. ni dels seus serveis, ni es crearà un browser o un border enviroment sobre les mateixes.
  • No s'hi inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines del lloc web de PURA BRASA WORLD S.L. i els seus serveis i, en particular, excepte aquells signes que formin part del mateix hiperenllaç a la pàgina web de PURA BRASA WORLD S.L., no contindrà cap marca, nom comercial, rètol destabliment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a PURA BRASA WORLD S.L..
  • Sota cap circumstància, PURA BRASA WORLD S.L. serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en aquestes.

Qualsevol hiperenllaç a la web de PURA BRASA WORLD S.L. s'efectuarà a la pàgina principal.

7. PURA BRASA WORLD S.L. informa a l'usuari del lloc web que pot ser necessari emplenar formularis o impresos on line per tal d'una prestació adequada del servei.

8. Les condicions dús daquest lloc web tenen caràcter indefinit. PURA BRASA WORLD S.L. podrà, en qualsevol moment, modificar-les o introduir nous termes, i es comprometrà a publicar-les en aquest lloc web. La prestació del Servei d'aquest lloc web i aquestes condicions d'ús es regeixen per la Llei espanyola. Les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de PINEDA DE MAR.

9. En compliment de l'Art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal:

Dret d'informació en la recollida de dades, us comuniquem que ens comprometem a garantir la privadesa de les vostres dades personals recollides en aquesta pàgina. Us informem que les dades personals recollides, seran incorporades a un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament de dades de caràcter personal, amb la finalitat d'informar-vos dels serveis que oferim. Com a interessat directe, teniu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que us concerneix i autoritza que passi a formar part del fitxer, davant del qual podeu exercitar els vostres drets, i rebre informació i publicitat de productes i serveis de la nostra empresa.

10. Política de cookies: Els drets precitats podran fer-se efectius davant de PURA BRASA WORLD S.L. Carrer GUTENBERG 11 CP: 08370 Localitat: PINEDA DE MAR Província: Barcelona